Crash Test Caint

By philip
Wednesday, 17th January 2018
Filed under:

Free

Time: 8pm

Ar mhaith leat úsáid a bhaint as an cúpla focal Gaeilge atá agat agus sult a bhaint as freisin?


Bí linn le haghaidh Crash Test Caint – crinniú nua míosúil in axis a déanann ceiliúradh ar an Ghaeileg trí gníomhaíocht, sult agus comhrá.

Cibé an caighdeán Ghaeilge atá agat, tugaimid cuireah duit a bheith linn le haghaidh siamsa agus foghlaim, ceol agus craic.

Bhain trial as an Ghaeilge! Ní scoil é seo! 

Its time to dust off your cúpla focal Gaeilge and have fun while doing it! 

Crash Test Caint is a monthly gathering at axis, celebrating the Irish language through performances, music, comedy and chat.

Whatever your level of experience with Gaeilge, we invite you to join us for an evening of light-hearted entertainment and learning in a fun and friendly environment. 

So have a go at speaking Irish, even if it's for the very first time!

This isn't school. There's no "An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas here!" 

TICKETS