Uisce agus Cloch

By Leigh
Tuesday, 6th March 2018
Filed under:

Runs until the end of March

'Díríonn mo chleachtas ealaíne, cuid mhór, ar pheintáil íle de thídhreachanna agus de mhuirdhreachanna ar imeallbhord an Atlantaigh, go háirithe de shléibhte drámatúla agus de chóstaí corracha iarthar Chorcaí agus iarthar Chiarraí.

Is é 'Uisce agus Cloch' téama an taispeántais seo ina bhfuil réimse íomhánna a thugann léargas ar an chaidrimh ilchineálach sa nadúr idir an dá bhun-eilimint seo. Sna pictiúirí seo déanaim ceiliúradh ar an timpeallacht féin agus ar shínithe éagsúla a fhágann an t-uisce ar an chloch: locha, easanna, aibhneacha agus na clocha trína sileann siad.'

Tá aithne ar Chathal Póirteir le blianta fada mar chraoltóir agus scríbhneoir i nGaeilge agus i mBéarla. Is é 'Uisce agus Cloch' in Axis Bhaile Muna a chúigú taispeántas aonair.

Cathal Póirtéir’s painting concentrates on the untamed beauty of the landscapes and seascapes of Ireland’s Atlantic coast, particularly the spectacular mountains and coastlines of west Kerry and west Cork.

The theme he has chosen for this, his fifth solo exhibition, is ‘Uisce agus Cloch - Water and Stone’ and it consists of representational works highlighting various interactions between these two basic elements. In these works we can see the artist’s celebration of our natural environment and of the wonderful ways in which water  leaves its signature in stone.

Cathal Póirteir is known as a writer and broadcaster in English and Irish.